მისია

4dzbrmui

ჩვენი მისია არის ვიყოთ “ბიზნესი ბიზნესთან” (B2B) ორიენტირებული კომპანია; შევქმნათ ადგილი, სადაც კომპანიები შეძლებენ ადვილად შესთავაზონ საკუთარი საქონელი და მომსახურება კლიენტებს, რომელთაც ამის ონ-ლაინ რეჟიმში შეძენის სურვილი აქვთ.

Digital by Default