ფინანსური სერვისები

      • მომსახურების კონკურენტული ტარიფები
      • უნიფიცირებული ანგარიშგების ფორმები, მარტივი და ადვილად აღსაქმელი ინტერფეისით
      • ფინანსური ნაკადების წინასწარ შეთანხმებული განრიგის ზედმიწევნით დაცვა