მერჩანტების მომსახურება

merchants

ტექნიკური არხი

 • VISA MasterCard ბარათების პროცესირების ტექნიკური უზრუნველყოფა
 • მაღალი გამტარობა – 999 ტრანზაქცია წამში
 • გარანტირებული მაღალსიხშირიანი ძირითადი და სათადარიგო საკომუნიკაციო არხები

კონსალტინგი

 • მერჩანტთა მიერ ინტერნეტ გაყიდვების სწორად ორგანიზებაში მხარდაჭერა
 • პროფესიონალური შუამავლობა მერჩანტსა და ბანკს/ებს შორის

რისკების მართვა

 • თაღლითური ოპერაციებისგან მაქსიმალური დაცულობა
 • ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე გარკვეული ტიპის ოპერაციებზე განსაკუთრებული კონტროლის დაწესება და მართვა
 • კონკრეტული მერჩენტის კონკრეტულ მოთხოვნილებებზე მორგების აბსოლუტური შესაძლებლობა

ფინანსური სერვისები

 • მომსახურების კონკურენტული ტარიფები
 • უნიფიცირებული ანგარიშგების ფორმები, მარტივი და ადვილად აღსაქმელი ინტერფეისით
 • ფინანსური ნაკადების წინასწარ შეთანხმებული განრიგის ზედმიწევნით დაცვა

ვებ სერვისი

 • ვებ გვერდის საანგარიშწორებო პორტალის ორგანიზებაში დახმარება
 • საანგარიშსწორებო პორტალის ახალი პროდუქციისა და მომსახურებების განახლების მოხერხებული ადმინისტრირების უზრუნველყოფა

24/24 მხარდაჭერა

 • მუდმივი კავშირი კლიენტებთან ნებისმიერი პრობლემისა და საჭიროების უსწრაფესად მოგვარების მიზნით
  customersupport@arenaplus.ge – 24 საათიან რეჟიმში მივიღებთ სასწრაფო შეყობინებებს და მოვახდენთ დაუყოვნებლივ რეაგირებას