სტრატეგია და მიზანი

  • 3uwife44კომპანიაცდილობს დაიკავოს თავისი ადგილი ელექტრონული კომერციის მზარდ ბაზარზე.
  • დაიმკვიდროს სანდო და ხარისხიანი პარტნიორის და არა კონკურენტის ადგილი ბანკებს, პროცესინგის ცენტრებსა და ფინანსური სერვისების პროვაიდერებს შორის.
  • უზრუნველყოს ახალი მერჩენების ჩართვა და შეუქმნას მათ მაქსიმალური კომფორტი.
  • დანერგოს ელექტრონული ანგარიშსწორწბისა და დისტანციური გაყიდვების კულტურა საქართველოში მოქმედ სამეურნეო სუბიექტებს შორის.
  • ქვეყანაში უნაღდო ანგარიშსწორების კულტურის დამკვიდრების კვალდაკვალ, კომპანია „არენა პლუსი“ გაზრდის თავის შესაძლებლობებსა და სიმძლავრეებს ბაზრის მოთხოვნების მაქსიმალურად დასაკმაყოფილებლად და დანერგავს თანამედროვე ანგარიშსწორების ინსტრუმენტებსა და მექანიზმებს ამ ეკოსისტემის მონაწილეთა ცხოვრების გასამარტივებლად და ბიზნესის გასაფართოვებლად.